Marathi Jokes : दारुड्या ने सुरु केली कॅसेटची दुसरी बाजू

टॅक्सी ड्रायव्हरने फक्त गाडी चालू करून बंद केली
आणि
म्हणाला, पोहचलो आपण…

एकाने टॅक्सी ड्रायव्हरला पैसे दिले,

दुसरा त्याला धन्यवाद म्हणाला

पण, तिसऱ्याने त्याच्या जोरात कानामागे मारली.

टॅक्सी ड्रायव्हर (घाबरत) – काय झालं, साहेब…?

दारुड्या – जरा हळू चालवत जा ना गाडी, अपघात झाला असता मग…!


एक दारुड्या लोळून गाणी म्हणत असतो.

मग तो उलटा होऊन परत गायला सुरुवात करतो.

शेजारून चाललेला एक माणूस – हे काय?

दारुड्या – कॅसेटची दुसरी बाजू लावलीय…

Marathi Jokes : Darudyache Marathi Jokes trending viral whatsapp jokes in marathi

Follow us on

Sharing Is Caring: