Palmistry: तुमच्या हातात ही रेषा असेल तर तुम्हाला प्रत्येक कामात यश मिळेल, धनासोबत प्रतिष्ठा मिळेल

सूर्य रेखा (Sun Line): तळहातातील रेषा ही केवळ जन्मापासूनची चिन्हे नसतात. हस्तरेषाशास्त्रात (Palmistry) या रेषांना खूप महत्त्व आहे. या रेषा बघून भविष्याबद्दल खूप काही अंदाज बांधता येतो. तळहातातील प्रत्येक रेषेला काही ना काही नाव दिले आहे. यापैकी एक सूर्य रेषा आहे. ही रेषा खूप खास मानली जाते. हातातील सूर्य पर्वतावरून निघणाऱ्या रेषा माणसाच्या जीवनावर खूप प्रभाव टाकतात.

नेहमी काम करण्यात पुढाकार

काही रेषांच्या फांद्या तळहातातील सूर्यरेषा सोडून बोटाच्या दिशेने वर गेल्यास सूर्याचे गुण वाढतात. त्याचबरोबर खालच्या दिशेने जाताना गुण कमी होतात. सूर्य पर्वत सोडल्यानंतर एखादी रेषा गुरु पर्वतापर्यंत पोहोचली तर राजकारणात यश मिळते. असे लोक कामात नेहमी पुढे असतात.

यश मिळवतात

तळहातातील सूर्याची एखादी रेषा मंगळाच्या पर्वतापर्यंत पोहोचली तर अशा व्यक्तीला कोणतेही काम करण्यास घाबरत नाही किंवा संकोच वाटत नाही. ही रेषा माणसाला धैर्यवान बनवते. यामुळे ती व्यक्ती जीवनात यश मिळवते आणि जे मिळवायचे आहे ते मिळवते.

विशेष पात्रता

सूर्य पर्वतापासून शनि पर्वतापर्यंत एखादी रेषा निघाली किंवा शनि पर्वतावरून एखादी रेषा सूर्याच्या पर्वतापर्यंत पोहोचली तर असे लोक खूप खास असतात. त्यांच्याकडे विशेष क्षमता आहेत. हे लोक प्रत्येक गोष्टीत हुशार असतात. जर सूर्य रेषा बुध पर्वतावर पोहोचली तर ती खूप शुभ मानली जाते. यामुळे व्यक्तीला जीवनात भरपूर पैसा मिळतो आणि प्रतिष्ठा प्राप्त होते. असे लोक जीवनात खूप आनंदी असतात आणि त्यांना कशाचीही कमतरता नसते.

Follow us on

Sharing Is Caring: