Marathi Jokes : दारूच्या ठेक्यावर मुलगा उभा होता, वडिलांनी पकडले तर असे काही झाले जाणून हसून पोट दुखेल

Marathi Jokes : जेव्हा तुम्ही आनंदी असता, तणावमुक्त असता तेव्हा तुमच्या चेहऱ्यावर हास्य असते.

Marathi Jokes : थोडेसे स्मित एखाद्याच्या सौंदर्यात भर घालते. म्हणूनच हसणे प्रत्येक बाबतीत आवश्यक आणि फायदेशीर आहे. आम्ही तुमच्यासाठी विनोदांचा खजिना घेऊन आलो आहोत, जे तुम्हाला हसायला लावतील.

मुलगी – जेव्हा ढगांचा गडगडाट होतो तेव्हा मला तुझी आठवण येते.
पावसाळा आला की मला तुझी आठवण येते, पावसाचे थेंब पडल्यावर मला तुझी आठवण येते
मुलगा – माहीत आहे… माहीत आहे… तुझी छत्री माझ्याजवळ पडून आहे, मी ती परत करीन, काळजी करू नकोस.

बाईने ५ मिनिटात तयार होऊन येतोय असे म्हणणे…
पुरुषाने ५ मिनिटात बाहेरून येतो असे म्हणण्यासारखे आहे.

बाबा- कुठे आहेस बेटा?
चिंटू- मी वसतिगृहात शिकत आहे, परीक्षा जवळ आल्या आहेत, त्यामुळे मला खूप अभ्यास करावा लागेल!!!
तू कुठे आहेस?
बाबा- ठेक्यावर तुझ्या मागे सर्वात शेवटी मी उभा आहे, एक हाफ माझ्यासाठी पण घे.

रमेश- तुला माझ्यात काय चांगले वाटते?
पिंकी- काळासोबत माणसं बदलतात पण तू नाहीस.
रमेश – ते कसं?
मुलगी- मी तुला भेटले तेव्हाही तू बेरोजगार होतास आणि आजही बेरोजगार आहेस.

Follow us on

Sharing Is Caring: