Marathi Jokes : दोघेजण रेल्वे रुळांच्या मध्यभागी चालत होते

हसून हसून पोट दुखेल…

मद्यधुंद अवस्थेत दोघेजण रेल्वे रुळांच्या मध्यभागी चालत होते.

पहिला: अरे देवा, मी याआधी इतक्या पायऱ्या कधीच चढल्या नाहीत

हे पण वाचा : Marathi Jokes : डॉक्टरांनी उत्तर दिले आहे

दुसरा : अहो पायऱ्या ठीक आहेत, याचे मला आश्चर्य वाटते
हात धरण्यासाठी रेलिंग किती खाली आहेत?

Web Title: Marathi Jokes The two men were walking in the middle of the railway tracks whatsapp marathi google trending marathi jokes

Follow us on

Sharing Is Caring: