Breaking News

चाणक्य निती: महिलांनी सुखी जीवनासाठी या पाच गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत

चाणक्य यांनी समाजावर परिणाम करणाऱ्या प्रत्येक विषयाचा सखोल अभ्यास केला. या अभ्यासाच्या आधारे, त्यांनी प्रस्तावित केलेल्या शिकवणीं आपल्या चाणक्य निती मध्ये समाविष्ट केल्या ज्या आज देखील तेवढ्याच अनमोल आणि व्यावहारिक आहेत.

चाणक्य यांनी चाणक्य नीती मध्ये स्त्रियांच्या गुणांचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. चाणक्यच्या मते, या पाच गोष्टी स्त्रीमध्ये होऊ नयेत. चाणक्य यांनी म्हटले आहे की या गोष्टी स्त्रियांसाठी अयोग्यच आहे. म्हणून स्त्रियांनी हे वर्तन टाळले पाहिजे. चला त्या पाच अवगुणांच्या बद्दल जाणून घेऊया.

आळस: चाणक्यच्या मते आळशीपणा म्हणजे स्त्रीसाठी शत्रूसारखे असते. आळशी स्त्रीला कुटुंबात आणि समाजात आदर मिळत नाही. अशी स्त्री निंदनास पात्र आहे. म्हणून महिलांनी आळशीपणापासून दूर रहावे.

निंदनीय रस: स्त्रियांनी निंदनाच्या रसांपासून दूर रहावे. चाणक्य यांनी म्हटले आहे की, निंदा रसात नेहमीच लीन राहणारी स्त्री निष्ठुरतेने भरलेली असते. बाईने वाईट कृत्य करणे टाळले पाहिजे. जी स्त्री नेहमीच दुसऱ्याचे वाईट करते, समाधानी नसते. एक वेळ अशी येते जेव्हा तिच्यात वाईट गोष्टी स्वत: प्रवेश करतात. वाईट गोष्टी प्रविष्ट केल्याने मन आणि मेंदू योग्य आणि चुकीचे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. ज्यामुळे तिला त्रास सहन करावा लागतो.

लोभ (लालच): चाणक्य यांनी स्त्रियांसाठी लोभ हा एखाद्या रोगाच्या प्रमाणे सांगितले आहे. लोभ असलेली स्त्री स्वतःचे आणि तिच्या कुटुंबाचे सुख आणि समृद्धी नष्ट करते. जेव्हा समाधानाची भावना नष्ट होते तेव्हा स्त्रीची इच्छा वाढते आणि एक दिवस ती सर्व काही गमावते. म्हणून स्त्रीने लोभापासून दूर रहावे.

पतिव्रता त्यागः पतिव्रता त्याग करणाऱ्या स्त्री कडे समाज आदराने पाहत नाही. अशी स्त्री आपल्या कुटुंबाची प्रतिष्ठा देखील नष्ट करते. कोणत्याही परिस्थितीत स्त्रीने आपला पतिव्रता धर्म सोडू नये.

कठोरता: चाणक्यच्या मते, स्त्रीचे हृदय कठोर नसावे. नम्रता आणि सभ्यता ही स्त्रीची अशी दोन वैशिष्ट्ये आहेत ज्याद्वारे महिला समाज आणि कुटुंबात स्वतःचा आदर वाढवतात. स्वभावाने कठोर स्त्री, बोलण्यात उग्र असते, अशी स्त्री वेगळी पडते. घरात वादविवादाचे वातावरण नेहमी राहते.

About V Amit

My name is V Amit, I am a blogger, I am the founder of MarathiGold.com. I hope you like the articles written by me.