कोण होते दाजीबा सरकार? त्यांना त्यांच्या कर्माची काय शिक्षा मिळाली? श्री स्वामी समर्थ यांची बोधकथा

आज आपण दाजीबा सरकार बद्दल जाणून घेणार आहोत. दाजीबा सरकार यांनी केलेल्या कृत्यांची त्यांना काय शिक्षा मिळाली या बद्दल देखील