Tenants Rights : घरमालक तुम्हाला त्रास देत असल्यास घाबरू नका, भाडेकरूला हे कायदेशीर अधिकार आहेत

Tenants Rights : जेव्हा कोणी घर भाड्याने घेते तेव्हा त्याला भाडेकरू म्हणून काही कायदेशीर अधिकार मिळतात. त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.

Tenants Rights : जर तुम्ही भाड्याच्या घरात राहत असाल तर तुम्हाला भाडेकरू (Tenant) म्हणून काही महत्त्वाचे कायदेशीर अधिकार मिळतात. तुम्हाला घरमालकाकडून (Landlord) कोणत्याही कारणाशिवाय त्रास दिला जात असेल, तर तुम्ही तुमचे हे अधिकार वापरू शकता. 1948 मध्ये, एक केंद्रीय भाडे नियंत्रण कायदा लागू करण्यात आला होता, ज्याचा उद्देश घरमालक आणि भाडेकरू दोघांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हा आहे. हे जाणून घ्या की भाड्याने घर घेताना, लेखी करार केल्याची खात्री करा, जेणेकरून तुमचा घरमालक तुम्हाला त्रास देत असेल तर तुम्ही त्याच्याविरुद्ध हे अधिकार वापरू शकता.

घरमालक तुम्हाला कोणत्याही कारणाशिवाय बाहेर काढू शकत नाही

घरमालक तुम्हाला कोणत्याही कारणाशिवाय भाड्याच्या घरातून अवास्तवपणे बाहेर काढू शकत नाही. भाडेकरूला घरातून बाहेर काढण्यासाठी घरमालकाला किमान १५ दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल. तथापि, जर तुम्ही गेल्या 2 महिन्यांपासून भाडे दिले नसेल, भाड्याच्या घरात बेकायदेशीर किंवा व्यावसायिक काम करत असाल किंवा घराचे नुकसान करत असाल, तर घरमालक तुम्हाला बाहेर काढू शकतो.

या अत्यावश्यक सेवांची मागणी घरमालकाकडून केली जाऊ शकते

तुम्ही भाड्याने घर घेतल्यास, तुम्ही तुमच्या घरमालकाला स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज कनेक्शन आणि पार्किंग यासारख्या आवश्यक सेवांसाठी विचारू शकता. या गोष्टींसाठी घरमालक तुम्हाला नकार देऊ शकत नाही.

भाडे अचानक वाढवता येत नाही

घरमालक मनमानी पद्धतीने भाडे वाढवू शकत नाही. भाडे वाढवण्यासाठी घरमालकाला ३ महिने अगोदर नोटीस द्यावी लागेल. याशिवाय, तो बाजार दर आणि मालमत्तेचे घसारा जोडून समान भाडे आकारू शकतो.

भाडेकरूचा वारस कोण?

जर एखाद्या भाडेकरूचा अचानक मृत्यू झाला आणि तो त्याच्या कुटुंबासह भाड्याच्या घरात राहत असेल, तर घरमालक मृताच्या कुटुंबाला बाहेर काढू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, उर्वरित कालावधीसाठी जमीन मालकाला नवीन करार करावा लागेल.

सिक्योरिटी मनी संबंधी अधिकार

जर घरमालकाने तुमच्याकडून सिक्युरिटी पैसे जमा केले, तर त्याला हे पैसे भाड्याचे घर सोडल्यानंतर एक महिन्याच्या आत परत करावे लागतील. याशिवाय, थकबाकीमध्ये सिक्योरिटी मनी देखील एडजस्ट केली जाऊ शकते.

प्राइवेसीचा अधिकार

जर तुमचा घरमालक तुम्हाला न विचारता तुमच्या भाड्याच्या घरात घुसण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तुम्ही त्याला रोखू शकता. घरमालकाने घरात येण्यापूर्वी तुमची परवानगी घ्यावी लागते. घरमालक तुम्हाला विनाकारण त्रास देऊ शकत नाही.

Follow us on

Sharing Is Caring: