मुंबई- Remove Negative Energy From Home: काही घरे भुताने पछाडलेले असतात आणि त्यामुळेच त्या घरात नकारात्मक शक्ती इतकी असते की तिथले लोक कधीच प्रगती करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत कोणाचे ना कोणाचे आरोग्य बिघडण्याची प्रक्रिया सतत चालू असते. यासोबतच पैशांच्या तोट्यासह अनेक समस्यांनाही सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत, आज आम्ही तुम्हाला यापासून मुक्त होण्यासाठी काही प्रभावी ज्योतिषीय उपायांबद्दल सांगणार आहोत , ज्यामुळे घरातून भूत आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर होईल.

1. भुतांना मीठाची सर्वाधिक भीती वाटते कारण मीठ नकारात्मक ऊर्जा काढून सकारात्मक ऊर्जा आणते. त्यामुळे घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात अख्खे मीठ ठेवले आणि ते दर आठवड्याला बदलले तर घरात भूत-प्रेतांची सावली होत नाही.

2. मीठाने कोणताही आत्मा किंवा वाईट शक्ती परिणाम करण्यास सक्षम नाही. हे पैशाचे नुकसान आणि इतर कोणत्याही प्रकारच्या त्रासापासून संरक्षण करते.

3. भूतांना बहुतेक काळोखी ठिकाणे पाहतात. आणि यासाठी सर्वोत्तम कोपरा म्हणजे स्नानगृह . अंधार पडल्यावर आत्मे येथे आश्रय घेतात. म्हणून, येथे समुद्री मीठाने भरलेली काचेची भांडी ठेवल्यास भूत आत्म्याचा निवास संपतो.

(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य गृहीतके आणि माहितीवर आधारित आहे. MarathiGold.com याची पुष्टी करत नाही.)

Recent Posts